28 mai 2010

Exemplu minunat cum sa-ti incepi ziua

People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing—that's why we recommend it daily. Zig Ziglar

Jessica, o fetiţă de 12 ani, se pare că înţelege perfect mesajul lui Zig Ziglar şi nu lasă lucrurile la întâmplare. Un exemplu de motivaţie, autosugestie, programare subconştientă cum să îţi faci ziua, viaţa mai bună :) . Să învăţăm de la cei mici.

27 mai 2010

Cerc misterios ascunde o frumoasă formulă matematică

Un cerc extraordinar la baza căruia stă “cea mai frumoasă teoremă matematică a lumii”, a apărut într-un câmp de lângă o moară de vânt în Wiltshire, Anglia.

Acest cerc complex, cu diamentru de aproximativ 100 metri, a apărut la est de Wilton Windmill lângă Marlborough într-un lan de seminţe de rapiţă.

A apărut sâmbătă la doar 25 mile de un alt cerc din lan, care a apărut în urmă cu două săptămâni lângă fortăreaţa Iron Age din Old Sarum.

Lucy Pringle, un renumit cercetător în cercurile din lanuri, denumite crop circles, a fost uimit de ceea ce pare să fie un cod ascuns în forma cercului pe bază de numere complexe.

Ea spune: “Cred că conţine coduri binare, un sistem de numeraţie, sau un sistem de numeraţie cu baza 2 care reprezintă valori numerice cu ajutorul a două simboluri, 0 şi 1.”

“Lucrănd de la centru spre margini, oamenii sugerează că are legătură cu teorema lui Leonhard Euler, e ^ (i) Pi +1 = 0, care este considerată una din cele mai frumoase teoreme în matematică.”

Ea a adăugat că ar putea conţine chiar şi o melodie ascunsă.

“Dea lungul timpului, cercurile din lanuri au fost asociate cu scările diatonice ( clapele albe la pian ).”

“Frecvenţele acestor scări diatonice sunt codate în fiecare segment al cercului şi pot fi redate la pian.”

“Acest cerc are o formă unică incorporând atât muzica cât şi matematica şi este la fel de important ca faimosul eveniment “Pi” de la Burbury Castle din 2008.


Speculaţia cum că cercul reprezintă teorema complexă a lui Leonhard Euler. e ^ (i) Pi +1 = 0

Un alt expert în descifrarea cercurilor din lanuri spune că fiecare poate să deseneze propriile concluzii din cercuri, adăugând : “Legătura dintre matematică şi cercuri este că avem de a face cu ceva care nu e tocmai o ştiinţă exactă, astfel că o persoană poate decodifica cercul ca având scări diatonice, altul poate găsi semnificaţie în coduri binare sau cicluri astrologice.”

“Sculptat” într-un câmp de orz, cercul de la castelul Barbury a fost o reprezentare în imagini a primelor zece cifre din Pi, unul dintre simbolurile fundamentale în matematică. Imaginea a fost un exemplu a ceea ce este cunoscut ca un fractal, sau model geometric.


Faimosul cerc de la castelul Burbury. Astrofizicianul Mike Reed a realizat că reprezintă primele 10 cifre din PI (3.141592654)
sursa : dailymail.co.uk

Spirit liber – videoSpiritul liber e precum apa: blând prin prezenţă, destoinic prin răbdare, puternic prin forţa interioară, tăcut în marea-i trecere.
Spiritul liber este precum gândul: nu stă o clipă locului. Pentru el mişcarea înseamnă viaţă, iar viaţa esenţa progresului: să ajungi de unde eşti acolo unde trebuie să fii.

Spiritul liber este precum timpul: trebuie să preţuieşti fiecare clipă petrecută cu el pentru că fiecare clipă este deopotrivă intensă şi valoroasă. El trece cu fiecare grăunte din clepsidra timpului şi nu mai revine niciodata acolo.
Altfel nu ar mai fi spirit liber.

Spiritul liber este precum orice suflet de copil : nu ştie să urască dar ştie să ierte. Nu se teme să plângă şi poate să râdă din toată inima, nu se rişinează de greşelile sale pentru că e prea pur să cunoască ruşinea.
Se bucură de fiecare clipă şi acceptă trecutul aşa cum a fost, visează mult şi iubeşte şi mai mult.

Spiritul liber este ca orice prunc : se naşte fără a se îngrijora că pe lume sunt unii care nu-l cunosc.

Spiritul liber nu trăieşte printre oameni, dar poţi vedea icoana lui în ochii fiecărui copil.

Spiritul liber este precum stelele cerului : lumineză calea corăbierului atunci când speranţele acestuia a căzut sub orizontul pustiirii de sine.

Spiritul liber nu se întristează niciodată pentru că bucuria lui este lumina lumii.

Spiritul liber este precum orice corabie :nu poate fi ţinută în port, menirea ei este să străbată mări şi să unească lumi.
Spiritul liber nu are o casă a lui pentru că totdeauna când a dorit s-au găsit pelerini ai destinului care să-l găzduiască în inima şi cugetul lor.

Spiritul liber este asemeni vulturului : deşi îşi poartă zborul în bolţile cerului privirea lui nu scapă nici o clipă din viaţa pământului.

Spiritul liber zboară în înaltul cerului dar urmele paşilor săi rămâne în prefacerile pământului.

Spiritul liber crede mai mult prin suflul vântului şi pacea munţilor decât pirn templele oamenilor şi ritualurile lmii.

Spiritul liber se ascunde privirilor celor ce caută să-l vadă dar se dăruieşte bucuros celor ce decid să-l urmeze.
Spiritul liber rodeşte pentru foamea întregi lumi dar infloreşte numai pentru dorul ce pot să vadă.

Spiritul liber iubeşte schimbarea, el însuşi se schimbă cu fiecare anotimp şi se reînoieşte cu fiecare suflet renăscut.

Spiritul liber este statornic în marea-i decizie precum muntele în taina propriei măreţii. Te poţi baza pe sprijinul său la orice pas dar nu-l poţi lua cu tine.

Spiritului liber nu-i plac drumurile drepte şi nici credinţele unice fiindcă nicio haină nu se ţese într-un singur fir
şi nicio simfonie nu s-a scris cu o singură notă.

Spiritul liber trece din când în când pe la poarta sufletului tuturor, fără să se anunţe dar nu zăboveşte decât acolo unde găseşte candela aprinsă şi uşa în aşteptare.